نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24996

24996


PDF چاپ نامه الکترونیک

مرکز تحقیقات علوم رفتاری با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و امکانات پیشرفته، بزرگترین مرکز پژوهشی در حیطه علوم انسانی و اجتماعی در جنوب غرب کشور است. این مرکز با داشتن سه گروه پژوهشی (گروه مطالعات روانشناختی، گروه مطالعات نیروی انسانی، گروه مطالعات خانواده)، یک مرکز مطالعاتی، مشاوره ای و تحقیقاتی است که جهت تقویت ابعاد نظری و عملی پژوهش در حوزه علوم رفتاری در دانشگاه شهید چمران اهواز فعال شده است.

 

رسالت این مرکز به شرح زیر می باشد:

ارائه راهکارها و راهبردهای مناسب روانشناختی و تربیتی در حیطه حل مسائل و مشکلات روانشناختی نوجوانان و جوانان، ازدواج و سالمندی در منطقه جنوب غرب کشور

ارائه مدل های آموزشی- تربیتی به مراکز تعلیم و تربیت مبتنی بر پژوهش های جدید

هنجاریابی و ساخت آزمون های هوشی، شغلی،‌ استعداد و تشخیص، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه جنوب غرب کشور

ترویج و بهره گیری از فناوری جدید در نظام آموزش و پرورش

انجام پژوهش های علمی در زمینه های مدیریت دانش، رفتارهای اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات، گزینش اطلاعات، اشاعه اطلاعات، ابعاد نظری فناوری اطلاعات و اطلاع سنجی

برای اطلاعات بیشتر به  آدرس http://www.bsrc.ir/ مراجعه نمایید