نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته مطالعات تربیت نیروی انسانی

کمیته مطالعات تربیت نیروی انسانی


اعضای هیات علمی

این گروه 16 عضو هیات علمی دارد که از این میان 2 نفر استاد، 2 نفر دانشیار، 12 نفر استادیار می باشند.

مسئول کمیته مطالعات تربیت نیروی انسانی: آقای حسین الهام پور

 

  • هدف:

هدف از تأسیس این گروه، پژوهش پیرامون مسائل مختلف سازمان­ها به ویژه سازمان آموزش و پرورش می­باشد. مطالعه مسائلی همچون نیازسنجی آموزشی، بررسی ساختارهای سازمانی، اندازه­گیری آموزشی و تربیتی، ارزشیابی برنامه­های آموزشی به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی عملکرد افراد و بهره­وری آنان در زمره هدف­ها این گروه قرار دارد.

 

  • وظایف:

1- بررسی و سنجش نیازهای آموزشی سازمان­ها و مؤسسات خصوصی و دولتی

2- طراحی و اجرای دوره­های آموزشی کوتاه­مدت، بلندمدت و پودمانی

3- بررسی قابلیت­ها و ظرفیت­های سازمان­های آموزشی جهت طراحی دوره­های آموزش از راه دور (مجازی)

4- اجرای پژوهش­های آموزشی در کلیه نهادهای آموزشی

5- ارتباط مستمر با آموزش و پرورش وارزشیابی دوره­های آموزشی

6- ساخت و اعتباریابی آزمون­های آموزشی و تربیتی

7- طراحی و تولید نرم­آفزارهای چندرسانه­ای آموزشی

8- طراحی و تولید بروشور، کتابچه و مواد یادگیری و آموزشی

9- ارائه خدمات مشاوره­ای در علوم تربیتی

10- تجزیه و تحلیل سازمانهای آموزشی برای توسعه نیروی انسانی

11- بررسی ساختار سازمانها و پیش­بینی راهبردهای مناسب جهت بهبود آنها