نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی "تشخیص و درمان اختلالات جنسی"

کارگاه آموزشی "تشخیص و درمان اختلالات جنسی"


تاریخ برگزاری: 30 و 31 خردادماه و 6 و 7 تیرماه 1398

کارگاه آموزشی "تشخیص و درمان اختلالات جنسی"

 قابل توجه علامندان شرکت در کارگاه:

        کارگاه آموزشی با عنوان "تشخیص و درمان اختلالات جنسی"  به مدت 32 ساعت در تاریخ های 30 و 31 خردادماه و 6 و 7 تیرماه 1398 توسط دکتر عباس امان الهی عضو هیات علمی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه شهیدچمران اهواز،   در مرکز علوم رفتاری اهواز برگزار می شود. علاقه مندان می توانند از طریق شماره تماس 09167048200 جهت ثبت نام اقدام نمایند. درضمن اتمام کارگاه به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه می گردد.